Zapraszamy dzieci i młodzież do udziału w IV edycji konkursu Architektura zamku w Człuchowie

 

 

 

 

 

 Regulamin konkursu Architektura zamku w Człuchowie

    Celem konkursu jest wzbudzanie zainteresowania historią i architekturą zamku w Człuchowie.       
        Konkurs jest skierowany do dzieci i młodzieży w następujących czterech kategoriach wiekowych:
1.    od lat 4 do lat 6
2.    od lat 7 do lat 9
3.    od lat 10 do lat 12
4.    od lat 13 do lat 16

        Przedmiotem konkursu jest  siedziba Muzeum Regionalnego w Człuchowie - Zamek w Człuchowie, zarówno budynek jako bryła, jak również wnętrza Zamku, detale architektoniczne wewnątrz i na zewnątrz obiektu.
        Prace mogą powstawać podczas zajęć szkolnych, w domu lub w Muzeum. Uczestnicy konkursu, będą mogli, korzystając z pomocy pracowników Muzeum, zapoznać się z przestrzeniami zamkowymi, i wziąć udział w zajęciach plastycznych w każdy wtorek i czwartek (w godz. 14.00-16.00). Dla uczestników konkursu, których prace będą powstawały w Muzeum, organizator zapewnia niezbędne materiały. Prace powinny być wykonane samodzielnie przez uczestników konkursu.
    Technika wykonywanych prac jest dowolna, prace będą akceptowane w dwóch formatach, które będą przypisane do kategorii wiekowej. Dzieci z pierwszej i z drugiej kategorii wiekowej wykonują prace na kartkach o formacie A4, natomiast dzieci i młodzież z trzeciej i czwartej kategorii wiekowej wykonują prace na kartkach A3.
Na odwrocie prac zgłaszanych do konkursu powinny być podane czytelne informacje:
·    imię i nazwisko
·    wiek autora pracy
·    tytuł pracy
·    nazwę szkoły lub przedszkola, jeśli praca powstawała na zajęciach szkolnych
·    numer telefonu kontaktowego
Prace z powyższymi informacjami należy składać w siedzibie Muzeum Regionalnego
w Człuchowie, ul. Kościelna 8 do 11.06.2017 r. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 14.06.2017 r. o godz. 15.00 w siedzibie Muzeum.
Wszelkich dodatkowych informacji udzielamy pod nr tel. 59 822 44 03
Prace nagrodzonych i wyróżnionych uczestników zostaną wyeksponowane w dziedzińcu bramnym. Prace złożone na konkurs Architektura zamku w Człuchowie nie będą zwracane autorom
i przechodzą na własność organizatora konkursu. Organizator zastrzega sobie prawo
do swobodnego dysponowania pracami.

Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z  zaakceptowaniem powyższego regulaminu.

    Zagadnienia nie objęte niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator