Wystawa Lalki Polskie – Lalki świata została zorganizowana wspólnie z Fundacją Cepelia Polska Sztuka i Rękodzieło w Warszawie.

Ekspozycja składa się z dwóch części. Pierwsza z nich przedstawia polskie lalki w strojach regionalnych i historycznych, druga natomiast lalki z ponad dwudziestu krajów świata, ofiarowane przez uczestników dziesięciu edycji Międzynarodowego Biennale Lalek Regionalnych organizowanego w latach 1974 – 2000.
      Cel wystawy to prezentacja ogromnego zróżnicowania kultury wynikającego z wielowiekowej tradycji, z oddziaływania różnych wzorów kulturowych, ze specyfiki regionalnej, pokazanie niezwykłych umiejętności, które jeszcze w wielu regionach Polski są kontynuowane i zgodne z lokalnym przekazem.
     Prezentowane na wystawie lalki w strojach regionalnych wykonywane są z wielu powodów. Twórcy wytwarzają je by zachować kulturę i tradycję swoich państw. W niektórych krajach lalki służą do celów edukacyjnych i religijnych. Lalki w strojach grup etnicznych, regionalnych oraz narodowych stały się popularne wraz z rozwojem turystyki, gdy zaczęto je przywozić z podróży dla zachowania w pamięci specyfiki i piękna odwiedzanych miejsc i państw.