Wystawa Z dziejów miasta i regionu prezentuje historię miasta i regionu człuchowskiego od lokacji miasta do początków XX w. 

Ekspozycję otwiera kopia dokumentu lokacyjnego Człuchowa z 19 czerwca 1348 r., za nią znajdują się w postaci druków wielkoformatowych portrety komtura człuchowskiego Konrada Wallenroda oraz starostów człuchowskich od Jakuba Wejhera poprzez Katarzynę z Sobieskich Radziwiłłową, siostrę króla Jana III Sobieskiego, aż do Anny Radziwiłłowej z Mycielskich.

Znaczną część ekspozycji stanowi muzealna kolekcja broni białej i palnej oraz uzbrojenie ochronne z okresu XVI-XIX w.  Znajdują się tutaj pistolety skałkowe, kapiszonowe, karabiny i sztucery, kolczuga  z XVII w., napierśnik z  tzw. próbą ognia, a także miecze katowskie z XVII  i XVII /XVIII w. 

Okres pruski w dziejach miasta i regionu reprezentowany jest przez galową sylwetkę mundurową szeregowca piechoty pruskiej oraz mundur wyższego urzędnika pruskiego.

Ekspozycję uzupełniają karty pocztowe oraz plany Człuchowa z 1793 i 1929 r. w postaci druków wielkoformatowych.