Do najcenniejszych eksponatów na wystawie  Sztuka i rzemiosło artystyczne XV-XX w. należy: gotycka rzeźba Św. Małgorzaty (XV ?) pochodząca z kościoła filialnego w Słupi, przypuszczalnie stanowiąca część ołtarza szafkowego Czterech Dziewic oraz zespół rzeźb  barokowych z kościoła w Gwieździnie. Niezwykle interesujacym obiektem jest również alzacka szafa, fornirowana i bogato intarsjowana z 1676 roku. Na wystawie jest również prezentowana kolekcja naczyń cynowych  z XIX w.